Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Evelinga Oy

Kissankulma 2 LH 3

90440 Kempele

FINLAND

y-tunnus 2651891-6

Rekisterin nimi

Evelinga Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin asioita hoitavat henkilöt

Eija Hanhela puh. 040 575 7829

Anneli Hirvikoski puh. 040 747 2788

Rekisterin käyttötarkoitus

Evelinga Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, palveluiden kehittämiseen, markkinointiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

– asiakkaan etu- ja sukunimi

– osoite

– puhelin

– sähköposti

– tiedot tilauksista ja toimituksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä pääsevät käyttämään vain tietyt siihen oikeutetut henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen markkinointia ja mahdollisia markkina- ym. tutkimuksia varten ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.